Åke H Olsson bygger sin kurs på boken:
clbokenjpg

Kursen är 3 dagar och innehåller följande områden

 • Allmänt om CL
 • Struktur
 • Kommandon
 • Jobb
 • Objekt
 • Verktyg
 • Parametrar
 • Deklarationer
 • Variabler och hantering
 • Inbyggda funktioner
 • Filer i CL
 • Strukturera CL
 • IF
 • Subrutiner
 • API-er
 • Triggers
 • Egna kommandon
 • Använda "?" i CL
 • Overrides
 • Debug
 • Dataareor
 • Meddelandehantering
 • Felhantering
Teacher Åke H Olsson